ТРЕТ КОНГРЕС: ФИЗИОТЕРАПИЈА, денес-утре

22-24 септември 2023

Среќни сме да ве известиме дека Здружението на Професионални Физиотерапевти на Р.Македонија е домаќин на „3-от Конгрес на Професионални Физиотерапевти, со меѓународно учество, од 22-24 септември 2023 година во Скопје, Р.С.Македонија.

ПРВО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Физиотерапија Македоника Vol. 6

Историја на физиотерапија; 45 години историја на македонската физиотерапија; Физиотерапевти на овие простори и во светот; Физиотерпаијата во БиХ низ историјата; Meѓународен конгрес на физиотерапвти - Вараждин; Развој на физиотерапија во светски рамки; 

Физиотерапија Македоника Vol. 5

Физиотерапевтски пристап и рехабилитација кај парализа на плексус брахијалис; Повреди на nervus ishiadicus,третман и рехабилитација;  Хируршко лекување на dupuytren–ова контрактура; Повреда на периферен моторен неврон; Физиотерапија кај пациенти со повреда на нервус улнарис; Парализа на nervus facialis и негова рехабилитација; 

Физиотерапија Македоника Vol. 4

Спортски повреди : Физиотерапевтски пристап кај латерален епикондилитис, спортски предизвик на 21-от век; Остеоартритисот како одговор на зглобните оптоварувања во спортот; Спортски активности кај лица со онеспособеност; Физиотерапевтска улога во процес на рехабилитација на пациенти;

Успешно завршен курс по EasyTaping методата, во организација на Здружение на професионални физиотерапевти на Македонија

 

Успешно завршен курс по EasyTaping методата, во организација на Здружение на професионални физиотерапевти на Македонија

Инструктор, Дијана Брборовиќ; 24-25 октомври 2015 Скопје, Македонија

Соработка

Здружението на професионалните физиотерапевти на Република Македонија соработува со здруженијата како од земјата така и странство.

Тие се наши партнери со кои заеднички ги усогласуваме и развиваме нашите идеи и размислувањата во врска со физиотерапијата. Хрватскиот збор на физиотерапевтите, Здружението на физиотерапевтите на Србија, Здружението на физиотерапевтите на Република Српска, како и Здружението на физиотерапевтите на федерацијата на Босна и Херцеговина се пријатели на Здружение.

Невладиниот сектор и институциите кои имат допирни точки со физиотерапијата се исто така важен елемент за соработка и реализација на проекти од заеднички интерес. Здружението на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби Дајте ни крилја, Дневниот центар за лица со церебрална парализа-Скопје,  како и Мобилноста предизвик (Mobility Challenge) се субјекти од посебен интерес.

Неопходноста од ваквиот однос на соработка ја одредува и успешноста на самото постоење.

Курс по EASYTAPE метода (2 и 3 Април 2016)

Поради голем интерес, Здружението на Професионални Физиотерапевти на Македонија повторно организира курс по ЕАЅУТАРЕ методата. Курсот ќе се одржи во Скопје од 2 - 3 Април 2016, во просториите на BAUERFEIND, ул. 50-та Дивизија 24А, до Клинички центара со почеток во 10 часот.

Курсот ќе го води акредитиран инструктор од Бања Лука, Дипл. фт., Дијана Брборовиќ.

Цената на курсот за членови изнесува 130 €. За нечленови изнесува 160 €.

Во цената се вклучени: 2 ленти и скрипта.

Простор, терапевтски кревети, храна и пијалок, обезбедува организаторот на курсот.

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА КУРСОТ ДА СЕ ПРИЈАВАТ  ВО ЗДРУЖЕНИЕТО.

Лица за контакт:

Николина Смилевска 077/ 837 021 

Ивана Павловска077/ 967 263

ПРВ КОНГРЕС - „ФИЗИОТЕРАПЕВТСКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО 21ВЕК“

ПРВ КОНГРЕС

Хотел Ривиера, ОХРИД--Македонија
17- 20 септември 2015

 Упатство за авторите   ПРИЈАВА

 

Здружението на професионални физиотерапевти на Македонија го организира Првиот Конгрес на професионални физиотерапевти на Македонија со меѓународно учество. Конгресот има за цел, приближување на интересните свери на сите физиотерапевти од регионот, и меѓусебна размена на искуство.

„ФИЗИОТЕРАПЕВТСКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО 21ВЕК“

Кои сме ние?

Здружението на професионалните физиотерапевти на Република Македонија е независна и непрофитна асоцијација која ги обединува сите физиотерапевти на територијата на Република Македонија, без оглед на националната припадност и политичкото убедување и има својство на правно лице.

 

 

 

 

 

 

 

Што е физиотерапевт?

Физиотерапевтот е здравствен работник кој самостојно и одговорно ги извршува своите обврски и ја води физиотерапевтската рехабилитација. Работи со сите старосни групи пациенти од сите национални и политички определувања. Физиотерапевтот е оспособен за соработка во постапките на физиотерапевтската проценка како и за давање на терапија и рехабилитација / хабилитација на пациентите.

 

 

Изминати Активности

KONGRESI I 3-të I FIZIOTERAPEUTËVE PROFESIONAL - 2023, SHKUP

13 February 2023
KONGRESI I 3-të I FIZIOTERAPEUTËVE PROFESIONAL - 2023, SHKUP

English | Makedonski | Shqip LAJMËRIMI I PARË „PHYSIOTHERAPY: today-tomorrow“ Kemi nderin t’ju informojmë se Shoqata e fizioterapeutëve profesional të Republikës së Maqedonisë është nikoqir i Kongresit të tretë të...

3rd CONGRESS OF PROFESSIONAL PHYSIOTHERAPISTS – 2023, SKOPJE

13 February 2023
3rd CONGRESS OF PROFESSIONAL PHYSIOTHERAPISTS – 2023, SKOPJE

English | Makedonski | Shqip FIRST NOTICE „PHYSIOTHERAPY: today-tomorrow“ We are happy to inform you that the Association of Professional Physiotherapists of the Republic of Macedonia is hosting the 3rd...

3 КОНГРЕС НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИ – 2023, СКОПЈЕ

13 February 2023
3 КОНГРЕС НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИ – 2023, СКОПЈЕ

English | Makedonski | Shqip ПРВО ИЗВЕСТУВАЊЕ „ФИЗИОТЕРАПИЈА, денес-утре“ Среќни сме да ве известиме дека Здружението на Професионални Физиотерапевти на Р.Македонија е домаќин на „3-от Конгрес на Професионални Физиотерапевти, со...

KONGRESI I DYTË - EKSPERIENCA DHE PERSPEKTIVAT NË FIZIOTERAPI (19-22.09.2019, OHRID)

29 March 2019
KONGRESI I DYTË - EKSPERIENCA DHE PERSPEKTIVAT NË FIZIOTERAPI (19-22.09.2019, OHRID)

Македонски | English | Shqip KONGRESI I DYTË Hoteli Nova Riviera, Ohër – Maqedoni 19 – 22. IX 2019, ОHRID Shoqata e fizioterapeutëve profesional të Maqedonisë e organizon Kongresin e...

SECOND CONGRESS - EXPERIENCES AND PERSPECTIVES IN PHYSIOTHERAPY (19-22.09.2019, OHRID)

09 February 2019
SECOND CONGRESS - EXPERIENCES AND PERSPECTIVES IN PHYSIOTHERAPY (19-22.09.2019, OHRID)

Македонски | English | Shqip SECOND CONGRESS Hotel Nova Riviera, Ohrid, Macedonia 19th - 22 September 2019, OHRID The Association of Professional Physiotherapists of Macedonia organizes the Second Congress with ...

ВТОР КОНГРЕС - ИСКУСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ФИЗИОТЕРАПИЈА (19 - 22.09.2019, ОХРИД)

09 February 2019
ВТОР КОНГРЕС - ИСКУСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ФИЗИОТЕРАПИЈА (19 - 22.09.2019, ОХРИД)

English | Makedonski | Shqip ВТОР КОНГРЕС Хотел Нова Ривиера, ОХРИД-Македонија 19 - 22 септември 2019, ОХРИД Здружението на професионални физиотерапевти на Македонија го организира Вториот Конгрес со меѓународно учество....

НЕВРО РЕХАБИЛИТАЦИЈА

26 August 2018
НЕВРО РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Курсот содржи: - Теоретски вовед во современа невро-рехабилитација, - опис на Clinimetrics кои се користат во модерна невро-рехабилитација, - демонстрација на пациенти и многу практични вежби. Предавач: Сакис Адамидис, Фт.,...

7ми конгрес на физиотерапевти (08-11 октомври 2015, Ниш)

16 November 2015
7ми конгрес на физиотерапевти (08-11 октомври 2015, Ниш)

Од 08 до 11 октомври 20015, во Ниш се одржа седмиот конгрес на физиотерапевти на Србија. Simple Image Gallery Extended

FIRST CONGRESS - „PHYSIOTHERAPY - CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY“

04 February 2015
FIRST CONGRESS - „PHYSIOTHERAPY - CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY“

FIRST CONGRESS Hotel RIVIERA, Ohrid--Macedonia17- 20 September 2015 INSTRUCTIONS FOR AUTHORS APPLICATION The association of Professional Physiotherapists of Macedonia organizes the First Congress of the Physiotherapists of Macedonia with international...

Спонзори

 
 

 
Copyright © 2023 Здружение на професионални физиотерапевти на Република Македонија. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.