Линкови

Здружение на физиотерапевтите на Србија

Официјална веб страна на Здружението на физиотерапевтите на Србија

2591
Фонд за здравствено осигурување на Р.Македонија

Веб страна на Фондот за здравствено осигурување

3231
APTA

American Physical Therapy Association (APTA) официјална веб страна

3188
Хрватски збор на физиотерапевтите

Официјална веб страна на Хрватскиот збор на физиотерапевтите

3191

Кои сме ние?

Здружението на професионалните физиотерапевти на Република Македонија е независна и непрофитна асоцијација која ги обединува сите физиотерапевти на територијата на Република Македонија, без оглед на националната припадност и политичкото убедување и има својство на правно лице.

 

 

 

 

 

 

 

Што е физиотерапевт?

Физиотерапевтот е здравствен работник кој самостојно и одговорно ги извршува своите обврски и ја води физиотерапевтската рехабилитација. Работи со сите старосни групи пациенти од сите национални и политички определувања. Физиотерапевтот е оспособен за соработка во постапките на физиотерапевтската проценка како и за давање на терапија и рехабилитација / хабилитација на пациентите.

 

 

Спонзори

Copyright © 2024 Здружение на професионални физиотерапевти на Република Македонија. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.