Кои се нашите цели?

Written by Главен уредник.

Кои се нашите цели?

 

  • вообличување на физиотерапевтските ставови и претставување во јавностa,
  • организирање на физиотерапевтите на територијата на Република Македонија и координирање на активностите од образовната сфера,
  • обезбедување на услови за публикување на трудови на своите членови,
  • унапредување на струката во соработка со други организации и асоцијации и ширење на физиотерапевтското влијание,
  • заштита на името и дејноста на профилот «физиотерапевт»,
  • континуирана едукација на своето членство на полето на физиотерапијата,
  • соработка со Светската конфедерација за физикална терапија,
  • тесна соработка со државните органи и институции, здравствени организации и здруженија од земјата и од странство, при реализација на своите цели.

 

Професионалното согледување на реалните потреби гарантира посебен пристап во струката. Повикувајќи се на старите искуства и знаења, одржливиот позитивен хронолошки развој на работите го чини Здружението силно и насочено исклучително кон својата професија.

Кои сме ние?

Здружението на професионалните физиотерапевти на Република Македонија е независна и непрофитна асоцијација која ги обединува сите физиотерапевти на територијата на Република Македонија, без оглед на националната припадност и политичкото убедување и има својство на правно лице.

 

 

 

 

 

 

 

Што е физиотерапевт?

Физиотерапевтот е здравствен работник кој самостојно и одговорно ги извршува своите обврски и ја води физиотерапевтската рехабилитација. Работи со сите старосни групи пациенти од сите национални и политички определувања. Физиотерапевтот е оспособен за соработка во постапките на физиотерапевтската проценка како и за давање на терапија и рехабилитација / хабилитација на пациентите.

 

 

Спонзори

Copyright © 2023 Здружение на професионални физиотерапевти на Република Македонија. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.