Print

Кои сме ние?

Здружението на професионалните физиотерапевти на Република Македонија е независна и непрофитна асоцијација која ги обединува сите физиотерапевти на територијата на Република Македонија, без оглед на националната припадност и политичкото убедување и има својство на правно лице.

 

Здружението е основано на ден 06.10.2009 година, врз основа на Законот за здруженија на граѓани и фондациите (Сл. Весник на РМ бр. 31/98 и 29/07).

Седиште

Завод за физикална медицина и рехабилитација

Ул. Елисие Поповски 28, 10000 Скопје

Жиро сметка на Здружението:

Комерцијална Банка АД Скопје

ЗПФТ-300000002997336

1000 Скопје, Р.Македонија

Даночен број: 4080009506738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кои сме ние?

Здружението на професионалните физиотерапевти на Република Македонија е независна и непрофитна асоцијација која ги обединува сите физиотерапевти на територијата на Република Македонија, без оглед на националната припадност и политичкото убедување и има својство на правно лице.

 

 

 

 

 

 

 

Што е физиотерапевт?

Физиотерапевтот е здравствен работник кој самостојно и одговорно ги извршува своите обврски и ја води физиотерапевтската рехабилитација. Работи со сите старосни групи пациенти од сите национални и политички определувања. Физиотерапевтот е оспособен за соработка во постапките на физиотерапевтската проценка како и за давање на терапија и рехабилитација / хабилитација на пациентите.

 

 

Спонзори

 
 

 
Copyright © 2023 Здружение на професионални физиотерапевти на Република Македонија. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.