Print

Траума форум

Written by Главен уредник.

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://zpft.net/images/trauma-forum

 

 

 


* Здружението ги темели своите активности врз интересите на членството како и врз организацијата и континуираната едукација на своите членови.

Членовите можат да ги добијат потребните знаења, кои се неопходна алка за работа на еден физиотерапевт, со надградување на своето знаење преку дополнителни обуки во областа на физиотерапијата.

Кои сме ние?

Здружението на професионалните физиотерапевти на Република Македонија е независна и непрофитна асоцијација која ги обединува сите физиотерапевти на територијата на Република Македонија, без оглед на националната припадност и политичкото убедување и има својство на правно лице.

 

 

 

 

 

 

 

Што е физиотерапевт?

Физиотерапевтот е здравствен работник кој самостојно и одговорно ги извршува своите обврски и ја води физиотерапевтската рехабилитација. Работи со сите старосни групи пациенти од сите национални и политички определувања. Физиотерапевтот е оспособен за соработка во постапките на физиотерапевтската проценка како и за давање на терапија и рехабилитација / хабилитација на пациентите.

 

 

Спонзори

Copyright © 2024 Здружение на професионални физиотерапевти на Република Македонија. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.