Print

7ми конгрес на физиотерапевти (08-11 октомври 2015, Ниш)

Од 08 до 11 октомври 20015, во Ниш се одржа седмиот конгрес на физиотерапевти на Србија.

 • 0
 • 1
 • 2
 • DSC_0005
 • DSC_0008
 • DSC_0011
 • DSC_0012
 • DSC_0013
 • DSC_0016
 • DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0026
 • DSC_0027
 • DSC_0028
 • DSC_0032
 • DSC_0038
 • DSC_0039
 • DSC_0041
 • DSC_0045
 • DSC_0046
 • DSC_0054_1
 • DSC_0057
 • DSC_0070
 • DSC_0074
 • DSC_0076
 • DSC_0079
 • DSC_0081
 • DSC_0091
 • DSC_0099
 • DSC_0108
 • DSC_0113
 • DSC_0115
 • DSC_0116
 • DSC_0117
 • DSC_0119
 • DSC_0122
 • DSC_0126_3
 • DSC_0128
 • DSC_0136
 • DSC_0138
 • DSC_0146
 • DSC_0149
 • DSC_0158
 • DSC_0160
 • DSC_0162
 • DSC_0176
 • DSC_0179
 • DSC_0182
 • DSC_0183
 • DSC_0193
 • DSC_0194
 • DSC_0219
 • DSC_0233
 • DSC_0234
 • DSC_0235
 • DSC_0246
 • DSC_0257
 • DSC_0265
 • DSC_0293
 • DSC_0297
 • DSC_0298
 • DSC_0316_1
 • DSC_0326
 • DSC_0329
 • DSC_0335
 • DSC_0343
 • DSC_0349
 • DSC_0351
 • DSC_0353
 • DSC_0356
 • DSC_0357
 • DSC_0361
 • DSC_0362
 • DSC_0363
 • DSC_0364
 • DSC_0365
 • DSC_0367
 • DSC_0368
 • DSC_0369
 • DSC_0371
 • DSC_0372
 • DSC_0374
 • DSC_0375
 • DSC_0378
 • DSC_0380
 • DSC_0381
 • DSC_0382
 • DSC_0389
 • DSC_0406
 • DSC_0408
 • DSC_0424
 • DSC_0469
 • DSC_0471
 • DSC_0472
 • DSC_0473
 • DSC_0485
 • DSC_0506
 • DSC_0512
 • DSC_0516
 • DSC_0517
 • DSC_0518
 • DSC_0520
 • DSC_0525
 • DSC_0528
 • DSC_0529
 • DSC_0542
 • DSC_0542_1
 • DSC_0543
 • DSC_0548
 • DSC_0550
 • DSC_0570
 • DSC_0579
 • INTERVJU 1
 • INTERVJU 2
 • INTERVJU 3
 • INTERVJU 4
 • INTERVJU 5

Simple Image Gallery Extended

Кои сме ние?

Здружението на професионалните физиотерапевти на Република Македонија е независна и непрофитна асоцијација која ги обединува сите физиотерапевти на територијата на Република Македонија, без оглед на националната припадност и политичкото убедување и има својство на правно лице.

 

 

 

 

 

 

 

Што е физиотерапевт?

Физиотерапевтот е здравствен работник кој самостојно и одговорно ги извршува своите обврски и ја води физиотерапевтската рехабилитација. Работи со сите старосни групи пациенти од сите национални и политички определувања. Физиотерапевтот е оспособен за соработка во постапките на физиотерапевтската проценка како и за давање на терапија и рехабилитација / хабилитација на пациентите.

 

 

Спонзори

Copyright © 2023 Здружение на професионални физиотерапевти на Република Македонија. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.